Magdaléna Samková

Co dělá

"To achieve great things, two things are needed; a plan and not quite enough time."
Leonard Bernstein
A student, a concert agent, a classical music appreciator, a frequenter of jazz clubs, a lover of most dogs and some cats, an avid runner of half marathons, a coffee and wine drinker and an optimistic life enthusiast.
Studentka, koncertní agentka, vděčná posluchačka vážné hudby, pravidelná návštěvnice jazzových klubů, milovnice všech psů a pár koček, zanícená běžkyně půl maratonů, pravidelná konzumentka dobré kávy a vína a v(d)ěčná životní optimistika.
Maggie likes jazz. She has cooperated with several jazz ensembles and organized dozens of gigs of various character. And she doesn’t stop. At the moment she books a band of a Czech renowned double bass player Jaromír Honzák and a guitar player David Dorůžka.
Magdaléna Samková má ráda jazz. Spolupracovala již s mnoha jazzovými tělesy, organizačně má za sebou několik desítek koncertů. A nepřestává. Momentálně se stará o kapelu českého uznávaného kontrabasisty Jaromíra Honzáka a kytaristy Davida Dorůžky.
She has also much experience with orchestras and choirs - she worked in the Brussels Philharmonic, Vlaams Radio Koor and Janáček Philharmonic Ostrava. At the very moment she works at the Czech Center New York as a production manager.
Má rovněž zkušenosti z prostředí orchestrů a sborů - pohybovala se v managementu Brussels Philharmonic, Vlaams Radio Koor a Janáčkovy filharmonie Ostrava, produkčně se podílela např. na MHF Janáčkův máj či MHF Brno. Momentálně pracuje v Českém centru New York na pozici produkční manažerky.
She can never decide if she prefers jazz or classical, the other thing is that she doesn’t even want to.
Nikdy si neumí vybrat mezi jazzem a klasikou. Druhá věc je, že vlastně ani nechce.
Do you want to invite her to cooperation with your project? Let her know!
Chcete jí říct o Vašem projektu nebo ji do něho zapojit? Neváhejte se ozvat!

Profil


2016
-
České centrum New York
produkční manažerka
2015
2016
Janáčkova filharmonie Ostrava
referentka marketingu; produkce komorních koncertů
2014
2015
Brussels Philharmonic / Vlaams Radio Koor
asistenka produkce
2013
2014
Kapely Jaromíra Honzáka: JH Quartet, Rory Stuart Quartet
manažerka
2012
2014
Nahrávacího studio Divadla na Orlí
produkce a marketing
2012
2013
Divadlo na Orlí
produkce inscenací
2011
2014
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
studentka oboru Hudební manažerství
2007
2011
Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě
studentka oboru Gymnázium a klasický klavír

Projekty

Dan Tepfer & David Dorůžka

jazz duo

Výjimečné spojení jazzová kytara + jazzové piáno a dva vynikající muzikanti světového formátu - Dan Tepfer New York/Paříž) a David Dorůžka.
Pro tuto kapelu připravuji koncertní turné na podzim 2016. Mezi koncerty bude například pražský klub JazzDock nebo brněnská Alterna.
dantepfer.com
daviddoruzka.com

Albert Vila

jazz guitarist / composer

Albert Vila, renomovaný španělský kytarista žijící v Bruselu, natočil minulý rok v New Yorku CD s názvem "The Unquiet Sky." Ke spolupráci na něm si pozval jedny z opravdu nejvíce znějících jmen současné jazzové scény - Jeffa Ballarda, Aarona Parkse a Douge Weisse. Nyní se vydává na turné s venezuelskou jazzovou legendou, klavíristou Luisem Perdomem, kontrabasistou Markem Lohikari a bubeníkem Marcem Miraltou.

Pro tuto kapelu jsem zajistila koncertní šňůru:
14. 4. – Jazz Club Unterfahrt, Mnichov
15. 4. – Jazz Schmiede, Düsseldorf
16. 4. – JazzDock, Praha
17. 4. – JazzFestBrno, Brno

albertvilamusic.com

Jaromír Honzák

jazzový kontrabasista / skladatel

S touto kapelou již dlouhodobě spolupracuji (koncerty v Bratislavě, Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Brně, Ostravě, Třinci, Frýdku-Místku, Pardubicích atd.). V roce 2013 jsem zajistila projekt „Rory Stuart Czech Tour“ - sestava quartetu Jaromíra Honzáka s new-yorským kytaristou Rory Stuartem– mj. pedagogem New School For Jazz and Contemporary Music NYC, což bylo souvislé turné po šesti českých městech (tento projekt byl rovněž absolventským projektem mého bakalářského studia hudebního manažerství HF JAMU).
jaromirhonzak.com

Filharmonický ples

společenská událost

Dostala jsem příležitost k zajištění Filharmonického plesu 2016. Mým úkolem bylo vypracování návrhu stolového uspořádání & spuštění online prodeje skrze prodejní síť Colosseum, zajištění pronájmů a technických náležitostí všech vystoupení, obstarání tomboly skrze oslovování partnerů a sponzorů plesu (generální partner cestovní kancelář věnující zájezd pro 2 osoby na Kanárské ostrovy, partneři věnující jízdu Ferrari, kapitánský kurz, seskok padákem, wellness pobyt apod). Dále jsem pracovala na návrhu dramaturgie, v rámci čehož jsem komunikovala s umělci a uzavírala s něma smlouvy.

Forum zaměstnavatelů

konference

Na tomto projektu spolupracuji s děkanátem Janáčkovy akademie múzických umění, mým úkolem je produkční zajištění Fóra zaměstnavatelů 2016.
Jedná se o setkání zaměstnavatelů absolventů JAMU, které bude probíhat formou konference. Cílem je získat informace a postřehy, jestli jsou vycházející absolventi JAMU dobře připraveni na svou profesní dráhu v orchestrech, sborech, konzervatořích a agenturách, příp. jaké mají absolventi v tomto směru nedostatky. Získané poznatky budou východiskem pro úpravu koncepce studijních plánů oborů vyučovaných na HF JAMU.

Reference

Jaromír Honzák

jazzový kontrabasista / skladatel

Za léta svého působení na jazzového scéně jsem pochopil, že existence jazzového managera, tedy osoby, která Vám a Vaší kapele sežene hraní, je velmi vzácným úkazem. O to překvapivější bylo mé setkání s Magdalénou Samkovou, která během krátké doby zařídila šest koncertů pro český projekt amerického kytaristy Roryho Stuarta, jehož jsem členem. Zároveň začala pracovat i pro můj kvartet. Magdaléna se rychle zorientovala v možnostech, jaké se jazzovým skupinám v České republice nabízejí. Naše spolupráce je vždy na vysoké profesionální úrovni a vyznačuje se zároveň efektivní a příjemnou komunikací.
jaromirhonzak.com

Rory Stuart

jazz guitarist / composer

Magdalena Samkova booked me on a Czech tour in December 2013-January 2014 and she did an amazing job. I can not speak highly enough about how organized and thorough she was in every detail. She booked us into 6 jazz venues in 5 Czech cities, arranged to have a beautiful website created devoted to the tour, promoted it in several ways including through social media (we had great crowds at every venue), and made sure that everything went smoothly. It was great to work with someone who, although young and relatively new to the field, did everything in such a thoroughly professional way. But, on top of that, it is FUN to work with Maggie - her enthusiasm, positive energy, and sense of humor make every interaction with her a pleasure.

Jan Delong

Literární večery

Magdalenu Samkovou znám několik let a vždy mě na ní něco příjemně udivovalo, avšak do doby než nastoupila na obor Hudební management na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, jsem nebyl schopen identifikovat, o co přesně se jedná. Až ve chvíli, kdy jí její alma mater dala prostor a příležitost získat znalosti a zkušenosti v oboru, který jí naplňuje, mi to všechno začalo docházet. Magdalena, kterou nikdo v jejím blízkém a vzdáleném okolí nenazve jinak než Megi, je cílevědomá, iniciativní, energická, odhodlaná... mohl bych pokračovat ve výčtu vlastností, kterými nenápadná holka z Třince oplývá, jenže je to nutné? Stačilo by, podívat se na projekty, na kterých se podílela, které podpořila nebo ty, které díky ní vznikly a kterých je autorkou. Zmíním alespoň jeden, u něhož jsem mohl být také. Na přelomu roku 2012 a 2013 za mnou Megi přišla s nápadem pořádat v Třinci jazzové koncerty v baru Destiny. A nebyl to jeden z těch planých výkřiků momentálního nadšení, kterými se lidé opájí, chvástají a pak „skutek utek“. Ne, Megi byla odhodlaná, měla vizi, smysluplnou koncepci a odhodlání. Proto uspěla u grantové a kulturní komise města Třince a získala pro svůj malý projekt velmi solidní finanční podporu. Destiny Jazz Nights tak měly zelenou stát se rovnocenným partnerem Literárních večerů v Třinci. Díky této spolupráci se podařilo čtyři sobotní večery v Třinci proměnit na pozoruhodné kulturní zážitky. Několikrát se mi stalo, že za mnou chodili spokojení návštěvníci a gratulovali ke skvělému večeru. Tyto gratulace nepatřily jen mě, ale z velké části právě Magdaleně Samkové. A nejen já, ale celá Městská knihovna v Třinci věří a doufá, že to nebyla naše poslední spolupráce.

Kontakt


magdalena.samkova ♧ gmail.com